Belka
Piątek, 26 Kwietnia 2019   imieniny: Maria, Marcelina, Marzena
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Istotne zmiany dotyczące wycinki drzew

Data publikacji: 2017-06-09, Data modyfikacji: 2017-06-11
A A AWydrukDrukuj  
 
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin informuje, że w dniu 29.05.2017 r. Prezydent RP podpisał ustawą dotyczącą zmian w usuwaniu drzew i krzewów. Zmiany wprowadza  ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z nowymi zasadami: 1. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia (decyzji) Burmistrza na wycinkę: -drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; c)  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;” 2. Właściciel nieruchomości w przypadku, drzew mających większy obwód pnia, niż ten podane powyżej, będzie zobowiązany zgłosić planowaną wycinkę w gminie. 3. Zgłoszenie, powinno zawierać: -imię i nazwisko wnioskodawcy, -oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, - rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. 4.  W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych powyżej, Burmistrz, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Nałożenie obowiązku, przerywa bieg  terminów. 5. Następnie w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, zostaną przeprowadzone oględziny w celu ustalenia, odpowiednio: a)     nazwy gatunku drzewa; b)     obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: -    posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, 6. Po dokonaniu oględzin w terminie 14 dni od dnia oględzin Burmistrz może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Burmistrz  nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (tzw. milcząca zgoda) . 7. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. 8. Burmistrz, może wnieść sprzeciw w przypadku: a) lokalizacji drzewa, jeżeli drzewo rośnie : - na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, -na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - na terenach objętych formami ochrony przyrody; b) spełnienia przez drzewo kryteriów drzewa pomnikowego (o których mowa będzie w przepisach wydanych przez ministra  właściwego do spraw środowiska określonych, w rozporządzeniu tj. zostaną określone kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, kierując się potrzebą ochrony drzew i krzewów ze względu na ich wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne, a odnośnie tworów przyrody nieożywionej – ze względu na ich znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe.”;) c)     jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie; d)     w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni 9. Nowelizacja zakłada również, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przez gminę,  właściciel posesji, wystąpił o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, zostanie nałożony na tego właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. 10. Burmistrz  będzie sprawował kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy. Do kontroli stosuje się odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.”; 11. Opłaty za wycinkę drzew i krzewów. Zgodnie z ustawą, minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek opłat, różnicując je ze względu na: a)     rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów; b)     obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.”, 12. W przypadku gdy minister właściwy do spraw środowiska nie określi wysokości stawek opłat, do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki czyli 500 zł za centymetr drzewa i 200 zł za m2 krzewu. 13. Kolejną zmianą jest to, iż decyzje na wycinkę drzew lub krzewów rosnących w pasach dróg publicznych z wyjątkiem topoli obcych gatunków, ponownie będą opiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Wyjątek dotyczy zapisów, które dotyczą możliwości wydania zakazu wycinki- sprzeciwu. Ten przepis wejdzie w życie w momencie wydania stosownego rozporządzenia. Przedmiotowe zmiany mogą Państwo znaleźć w tekście ustawy pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1334_u/$file/1334_u.pdf W pozostałym zakresie ustawa pozostaje bez zmian. Informacje na ten temat znajdują się na stronie www.strzelin.pl w zakładce ochrona środowiska.

Pełna treść wiadomości na: strzelin.pl/Aktualnosci/Istotne-zmiany-dotyczace-wycinki-drzew.html
UM Strzelin, Źródło artykułu: strzelin.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
 
Polecane

DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 
strzeliński

Powiat strzeliński - powiat z siedzibą w Strzelinie, w województwie dolnośląskim. Został utworzony w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999 roku. Powiat obejmuje gminy: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice, Przeworno.

Dojazd zapewni autostrada A4, droga krajowa 39 i drogi wojewódzkie: 346, 378, 385, 395, 396, 401 oraz 403.

Gdy już się tu znajdziemy, zainteresujmy się Wzgórzami Strzelińskimi. Ich obszar to wspaniałe miejsce na rowerowe i piesze wycieczki. Wystartować można także w biegu na orientacje pośród tych wzniesień sięgających niespełna 400 m n.p.m. i będących fragmentem Przedgórza Sudeckiego. Wśród zabytków powiatu dominują wiejskie kościółki, dworki i pałace.

 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola