Belka
Środa, 24 Kwietnia 2019   imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

XLI sesja Rady Miejskiej Strzelina (28 grudnia 2017)

 
1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum (prawomocności obrad). 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady. 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego oraz przewodniczących komisji Rady. 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024. 8. Uchwała w sprawie: uchwalenia „Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelin na lata 2017-2032”. 9. Uchwała w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami gminnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzelin, a także sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych. 10. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Strzelin na rok 2018. 11. Uchwała zmieniająca uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia inkasentów. 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 13. Uchwała zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/384/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2017. 14. Uchwała zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/385/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. 15. Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku. 16. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXII/425/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów”. 17. Odczytanie projektu uchwały budżetowej. 18. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 19. Odczytanie opinii Komisji Rady właściwej do spraw budżetu. 20. Odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie złożonych wniosków i opinii. 21. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 22. Głosowanie wniosków złożonych w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wniosków zgłoszonych w trakcie dyskusji. 23. Głosowanie nad uchwałą budżetową. 24. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowe Gminy Strzelin. 25. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Strzelina na 2018 rok. 26. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin na naruszenie art. 15.1. ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie poprzez niepowoływanie do składu Komisji Konkursowych przedstawiciela – kandydata zgłoszonego przez organizację pozarządową, w ramach otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane od dnia złożenia wniosku w roku 2017 do dnia dzisiejszego. 27. Uchwała w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin na naruszenie art. 15.1. ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie poprzez pracę komisji konkursowej bez udziału osoby wskazanej przez organizację pozarządową do składu Komisji Konkursowych, w ramach otwartych konkursów ofert na zadanie publiczne realizowane od dnia złożenia wniosku w roku 2017 do dnia dzisiejszego. 28. Interpelacje i zapytania. 29. Wolne wnioski i oświadczenia. 30. Zamknięcie sesji.

 


Gmina Strzelin
 
Data pliku video: 2018-01-02, Źródło artykułu: youtube.com
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
loading...
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
 
Polecane

DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 
strzeliński

Powiat strzeliński - powiat z siedzibą w Strzelinie, w województwie dolnośląskim. Został utworzony w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999 roku. Powiat obejmuje gminy: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice, Przeworno.

Dojazd zapewni autostrada A4, droga krajowa 39 i drogi wojewódzkie: 346, 378, 385, 395, 396, 401 oraz 403.

Gdy już się tu znajdziemy, zainteresujmy się Wzgórzami Strzelińskimi. Ich obszar to wspaniałe miejsce na rowerowe i piesze wycieczki. Wystartować można także w biegu na orientacje pośród tych wzniesień sięgających niespełna 400 m n.p.m. i będących fragmentem Przedgórza Sudeckiego. Wśród zabytków powiatu dominują wiejskie kościółki, dworki i pałace.

 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola