Belka
Poniedziałek, 21 Stycznia 2019   imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

XLIV sesja Rady Miejskiej Strzelina (27 marca 2018 r.)

 
1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum (prawomocności obrad). 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego oraz przewodniczących komisji Rady. 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 7. Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 8. Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXIX/251/09 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli. 9. Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji. 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. 11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRZELIN POŁUDNIOWO-WSCHODNI. 12. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRZELIN WSCHODNI. 13. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu WĄWOLNICA. 14. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelin w 2018 r. 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Pławna. 16. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Strzelina Nr XIV/138/11 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz aktualnego najemcy. 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Ząbkowickiej 11 a. 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Gościęcice. 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie wsi Gębczyce. 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Strzelin – dz. nr 156/4 AM 1 obręb Nowolesie. 21. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VII/89/15 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Strzelina jednostek pomocniczych – osiedli. 22. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XI/152/15 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Południowego”. 23. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XI/153/15 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Zachodniego”. 24. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XI/150/15 Radny Miejskiej Strzelina z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Na Skarpie”. 25. Uchwała w sprawie podziału Gminy Strzelin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 26. Uchwała w sprawie podziału Gminy Strzelin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 27. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na zakup i montaż zestawu monitoringu zewnętrznego na lub przy budynkach wielorodzinnych w ramach zadania pn. „Bezpieczne podwórko”. 28. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLI/547/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2018. 29. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLI/548/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzelin. 30. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 31. Uchwała w sprawie emisji obligacji. 32. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLIII/570/18 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 33. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin dot. odrzucenia wniosku o przeprowadzenie kontroli wewnętrznej. 34. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin w związku z brakiem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzelin od 2015 r. dokumentów urzędowych z przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych. 35. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin w związku z zablokowaniem i uniemożliwieniem obywatelowi pełnego dostępu do portalu społecznościowego Facebook Urzędu Miasta i Gminy Strzelin. 36. Interpelacje i zapytania. 37. Wolne wnioski i oświadczenia. 38. Zamknięcie sesji.

 


Gmina Strzelin
 
Data pliku video: 2018-04-06, Źródło artykułu: youtube.com
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
loading...
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
 
Polecane

DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 
strzeliński

Powiat strzeliński - powiat z siedzibą w Strzelinie, w województwie dolnośląskim. Został utworzony w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999 roku. Powiat obejmuje gminy: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice, Przeworno.

Dojazd zapewni autostrada A4, droga krajowa 39 i drogi wojewódzkie: 346, 378, 385, 395, 396, 401 oraz 403.

Gdy już się tu znajdziemy, zainteresujmy się Wzgórzami Strzelińskimi. Ich obszar to wspaniałe miejsce na rowerowe i piesze wycieczki. Wystartować można także w biegu na orientacje pośród tych wzniesień sięgających niespełna 400 m n.p.m. i będących fragmentem Przedgórza Sudeckiego. Wśród zabytków powiatu dominują wiejskie kościółki, dworki i pałace.

 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola