Belka
Wtorek, 23 Kwietnia 2019   imieniny: Jerzy, Wojciech
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

XLIX sesja Rady Miejskiej Strzelina 28 sierpnia 2018 r

 
1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum (prawomocności obrad). 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady. 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego oraz przewodniczących komisji Rady. 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 7. Uchwała w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Strzelin. 8. Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Strzelin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. 9. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej z terenu Miasta i Gminy Strzelin” na lata 2018-2020. 10. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych. 11.Uchwała w sprawie utworzenia na terenie Gminy Strzelin odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. ST. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 12.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dz. Nr. 80/482 AM 5 obręb Strzelin 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Strzelin – część dz. Nr 497/2 AM 1 obręb Gęsiniec; 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej; 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Strzelina stanowiącej własność Gminy Strzelin na nieruchomość gruntową, położoną w obrębie wsi Gościęcice, stanowiącą własność osoby fizycznej; 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Gościęcice; 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP SA z siedzibą w Warszawie części nieczynnych linii kolejowych; 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Pławna; 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Strzelin – część działki nr 112/4 AM 1 obręb Biały Kościół; 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Strzelin – część działki nr 223/2 AM 35 obręb Strzelin; 21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr XLVIII/647/18 z dnia 26 czerwca 2018, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelin oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów; 22. Uchwała w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na potrzeby miejskiej i gminnej komunikacji autobusowej w ciągu dróg powiatowych w granicach Gminy Strzelin; 23. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLI/547/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2018; 24. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLI/548/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzelin; 25. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXII/425/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów”; 26. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3074D w m. Szczawin – etap I”; 27. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3075D na odcinku Gęsiniec – Dębniki”; 28. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego na realizację zadania pn.: „Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu w pasie drogi powiatowej nr 3097D w Strzelinie, ul. Krzepicka”; 29. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na zabezpieczenie obiektów zabytkowych nie będących własnością Gminy Strzelin. 30. Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa w Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie; 31. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 32. Interpelacje i zapytania. 33. Wolne wnioski i oświadczenia. 34. Zamknięcie sesji.

 


Gmina Strzelin
 
Data pliku video: 2018-09-10, Źródło artykułu: youtube.com
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
loading...
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
 
Polecane

DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 
strzeliński

Powiat strzeliński - powiat z siedzibą w Strzelinie, w województwie dolnośląskim. Został utworzony w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999 roku. Powiat obejmuje gminy: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice, Przeworno.

Dojazd zapewni autostrada A4, droga krajowa 39 i drogi wojewódzkie: 346, 378, 385, 395, 396, 401 oraz 403.

Gdy już się tu znajdziemy, zainteresujmy się Wzgórzami Strzelińskimi. Ich obszar to wspaniałe miejsce na rowerowe i piesze wycieczki. Wystartować można także w biegu na orientacje pośród tych wzniesień sięgających niespełna 400 m n.p.m. i będących fragmentem Przedgórza Sudeckiego. Wśród zabytków powiatu dominują wiejskie kościółki, dworki i pałace.

 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola