Belka
Poniedziałek, 22 Kwietnia 2019   imieniny: Kaja, Leon, Lukasz
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

XXXIX sesja Rady Miejskiej Strzelina (28 listopada 2017)

 
1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum (prawomocności obrad). 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego oraz przewodniczących komisji Rady. 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 7. Uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 w Strzelinie. 8. Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie przy pl. 1-Maja 10. 9. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie przy ul. Sienkiewicza 41 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu. 10. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Białym Kościele przy ul. Kamiennej 18, w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu. 11. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kuropatniku przy ul. Szkolnej 1, w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu. 12. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie przy ul. Brzegowej 67 w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu. 13. Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 14. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/456/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzelin w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. 16. Uchwała w sprawie udzielenia przez Gminę Strzelin dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej 276. 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Strzelin a Województwem Dolnośląskim w sprawie przejęcia przez Gminę Strzelin zarządzania przystankami komunikacji autobusowej zlokalizowanymi na terenie Gminy Strzelin w ciągach dróg wojewódzkich 395 i 396. 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Strzelin a Powiatem Strzelińskim w sprawie przejęcia przez Gminę Strzelin zarządzania przystankami komunikacji autobusowej zlokalizowanymi na terenie Gminy Strzelin w ciągach dróg powiatowych. 19. Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Strzelin – część dz. nr 17/4 AM 24 obręb Strzelin. 20. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/384/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2017. 21. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/385/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. 22. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/507/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 października 2017 roku w sprawie emisji obligacji. 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody/odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy. 24. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin na Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin na brak należytego i właściwego nadzoru właścicielskiego nad mieniem gminnym tj. działką nr 6/24 w miejscowości Strzelin. 25. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin na Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin dot. nieuzasadnionego dokonania korekty czasookresu Programu w okresie lat 2015-2016, a przez to niewłaściwe wydatkowanie środków publicznych na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 w czasie obowiązującego Programu Ochrony Środowiska na lata 2009-2016. 26. Interpelacje i zapytania. 27. Wolne wnioski i oświadczenia. 28. Zamknięcie sesji.

 


Gmina Strzelin
 
Data pliku video: 2017-11-30, Źródło artykułu: youtube.com
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
loading...
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
 
Polecane

DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 
strzeliński

Powiat strzeliński - powiat z siedzibą w Strzelinie, w województwie dolnośląskim. Został utworzony w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999 roku. Powiat obejmuje gminy: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice, Przeworno.

Dojazd zapewni autostrada A4, droga krajowa 39 i drogi wojewódzkie: 346, 378, 385, 395, 396, 401 oraz 403.

Gdy już się tu znajdziemy, zainteresujmy się Wzgórzami Strzelińskimi. Ich obszar to wspaniałe miejsce na rowerowe i piesze wycieczki. Wystartować można także w biegu na orientacje pośród tych wzniesień sięgających niespełna 400 m n.p.m. i będących fragmentem Przedgórza Sudeckiego. Wśród zabytków powiatu dominują wiejskie kościółki, dworki i pałace.

 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola